Bedrijfsadvies, Controller en managementondersteuning

Bedrijfsadvies

Chaudron BedrijfsadviesVoor een goed bedrijfsadvies is het noodzakelijk dat er een goede vertrouwensrelatie is tussen adviseur en ondernemer. Dat houdt in dat de adviseur u en uw onderneming goed moet leren kennen, zodat er band ontstaat als bij een twee-eenheid. Maar dat alleen is niet genoeg. Het moet er zijn, maar dan gaat het pas beginnen. Na het contact met is er contact met de mensen in uw onderneming, om zo te kunnen begrijpen hoe er wordt gefunctioneerd en wat de cultuur is binnen de organisatie. Dit leidt tot een beeld van de organisatie en dat is het vertrekpunt. Afhankelijk van uw vraagstelling gaan we vervolgens met u de samenwerking aan ter verbetering van (een deel) uw organisatie. Lees meer over Chaudron Bedrijfsadvies

Managementinformatie

Iedere organisatie heeft behoefte aan goede managementinformatie, maar tegelijkertijd is het toch nog een groot probleem om cijfers tijdig en volledig beschikbaar te hebben. Het is hiervoor noodzakelijk dat er een goede procesgang wordt gehanteerd voor de verwerking van de informatie, maar daarbij is een goed managementinformatiesysteem zeker zo belangrijk. Wij gebruiken hiervoor standaard het pakket Visionplanner voor financiële managementinformatie. Een degelijk stuk software met veel mogelijkheden, waarbij ook operationele gegevens kunnen worden toegevoegd aan uw financiële data.

Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om kengetallen te definiëren en in uw rapportages op te nemen. Waar Visionplanner zich met name mee weet te onderscheiden is door de balansprognose die het berekend vanuit een bepaald balansmoment en het door u ingevoerde budget. Lees meer over Visionplanner

Boekhouder, Financial Controller en managementinformatie

Managementondersteuning

Binnen uw organisatie kunnen zich situaties voordoen, waardoor u tijdelijk behoefte heeft aan een specialist die een afdeling en/of project kan managen. Wij hebben daarvoor onze eigen expertise, maar bovendien beschikken wij een netwerk waarin diverse deskundigen met ieder een eigen deskundigheid. Dit netwerk heeft als groot voordeel dat het ook mogelijk is om binnen een project meerdere deskundigen naar behoefte in te zetten. Lees meer over Projectmanagement

Verander- & crisismanagement

Wij kunnen u ondersteuning bieden bij specifieke projecten waarvoor u iemand kunt gebruiken om het proces kan bewaken. Wanneer u echter met uw organisatie in zwaar weer zit en moet reorganiseren en/of inkrimpen, dan is het prettig om daar een onafhankelijke, objectieve raadgever bij te hebben. Hiermee kunt u het proces verkorten en dus weer sneller de draad weer oppakken. Zo zijn er tal van situaties te bedenken, waarbij u extra capaciteit kunt gebruiken. Twijfelt u of dit voor uw organisatie een juiste stap is? Neem dan in ieder geval contact met ons op, zodat wij vrijblijvend met u kunnen overleggen wat wij aan toegevoegde waarde zouden kunnen inbrengen.

Training en Advies in doelgroepenvervoer

CBS Advies heeft een nauwe samenwerking met Carolien Aalders Training & Advies in Leerlingenvervoer en met GoOV. Beide organisaties werken ook samen binnen diverse projecten in het land, onder de naam “de Reiskoffer”.

De samenwerking die onze organisaties met elkaar hebben is doorgevoerd in adviseren en ondersteunen van Gemeenten op het gebied van doelgroepenvervoer in de breedste zin van het woord. Het consulentschap van een gemeente kan bijvoorbeeld worden ondersteund of zelfs volledig worden overgenomen. Advies en begeleiding bij aanbestedingen op het gebied van doelgroepenvervoer. Ondersteuning bij de toepassing en bij het tot-stand-komen van de “Verordening Leerlingenvervoer”.

Trainingen Leerlingenvervoer
De trainingen op het gebied van leerlingenvervoer worden via de website van Carolien Aalders Training & Advies aangeboden. Meer informatie daarover kunt u lezen middels deze link. U kunt zich ook direct inschrijven voor onderstaande trainingen:

Recente berichten