Uitkeringstoets bij dividenduitkering met Visionplanner

Uitkeringstoets bij dividenduitkering met Visionplanner
Visionplanner

Control

Jaarrekening
Consolidatie
Periodieke cijfers
Prestatie indicatoren
Liquiditeitsbegroting
Budgetteren en begroting
Management dashboards
Uitkeringstoets

Uitkeringstoets

Per 1 oktober 2012 is het verplicht om een uitkeringstoets uit te voeren als een BV dividend wil uitkeren. Het bestuur moet goedkeuring verlenen aan de dividenduitkering en moet vooraf een uitkeringstoets uitvoeren. Uit de uitkeringstoets moet blijken dat de BV ook na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.

Voer voor dividenduitkering altijd eerst een uitkeringstoets uit
Als achteraf blijkt dat het bestuur de goedkeuring niet had mogen verlenen, dan is de bestuurder privé aansprakelijk voor het tekort dat is ontstaan. Ook de aandeelhouder, die wist of had moeten weten dat de dividenduitkering de BV in moeilijkheden zou brengen, kan worden verplicht om de onterecht ontvangen uitkering terug te betalen.

Snel een actuele en geprognosticeerde balans
Met de Uitkeringstoets van Visionplanner kunt u heel snel via een geprogrammeerde workflow een balans- en liquiditeitsprognose maken. Deze is noodzakelijk als een BV dividend gaat uitkeren. Met behulp van de Uitkeringstoets in Visionplanner wordt zowel de actuele als de geprognosticeerde balans gepresenteerd. U bepaalt zelf of het uitgangspunt de administratie of een vastgestelde jaarrekening is.

In de presentatie wordt een onderscheid gemaakt naar aandelenkapitaal, vrije reserves en gebonden reserves. Ook kunnen er normen worden ingevoerd in Visionplanner voor solvabiliteit en liquiditeit. Deze kunt u dan vergelijken met de actuele en geprognosticeerde stand van deze kengetallen om te bepalen of een dividenduitkering aanvaardbaar is.

Hoe werkt de Visionplanner Uitkeringstoets?

  • Vul bedrijfsgegevens in en bepaal de perioden. Bijvoorbeeld 2013 als vergelijkend jaar en 2014 als prognose jaar.
  • Lees de cijfers in uit uw administratiepakket. Een accountant kan de rapportgenerator van Caseware of Audition gebruiken.
  • Maak een extracomptabele journaalpost voor een correctie tussen commerciële en fiscale waardering.
  • Extrapoleer de cijfers op basis van het vergelijkende jaar.
  • Vul Investeringen, Financieringen, Dividenduitkering en eventuele dotatie pensioenvoorziening in.
  • Vul de normen in die eventueel van toepassing zijn voor solvabiliteit en liquiditeit.
  • U heeft een standaardrapport met daarin Introductie, Balans, W&V rekening, Liquiditeitsprognose, Kengetallen.

Recente berichten