Cijferadvies: Administratiekantoor Deventer en de Belastingdienst

Belastingdienst – Belastingzaken

Belastingaangifte doen

Wanner je inkomen hebt, moet er belasting over worden betaald. Over het algemeen wordt er gedurende het kalenderjaar al belasting betaald. Zo zal een werkgever de belasting over het verdiende loon inhouden, of de Belastingdienst heeft een voorlopige aanslag opgelegd. Ook als u geen inkomsten hebt, hebt u te maken met belasting. De aangifte inkomstenbelasting is ervoor om te bepalen of we teveel geld hebben betaald of juist te weinig.

Wanneer moet u aangifte doen?
Om belasting te betalen of terug te krijgen moet u jaarlijks aangifte doen. Meestal ontvangt u hierover automatisch bericht. Maar ook als u geen bericht ontvangt, kan het zijn dat u aangifte moet doen.

Het is afhankelijk van uw situatie welke aangifte u gebruikt.

Uitstel is mogelijk
Belastingdienst - DeadlineAls u een aangiftebrief heeft gehad, dan staat daarop de uiterste inleverdatum van de aangifte vermeld. De belastingdienst past deze datum streng toe, maar uitzonderingen zijn mogelijk.

Wanneer er omstandigheden zijn dat het niet lukt om aan deze datum te voldoen, dan kan er uitstel worden aangevraagd.

De aangifte aanvullen of wijzigen
Ook nadat de aangifte is gedaan, kunnen er, afhankelijk van de status van de aangifte en de manier waarop de aangifte is gedaan, nog wijzigingen worden opgegeven.

Niet, te laat of onvolledig aangifte doen
Wat er gebeurt als u niet of te laat aangifte doet, hangt af van uw situatie. Hebt u een aangiftebrief ontvangen, maar niet op tijd aangifte gedaan? Dan riskeert u een boete. Moet u aangifte doen, maar stuurt u geen aangifte op? Dan maken wij een schatting van uw inkomen. U krijgt dan naast de aanslag een boete. U krijgt ook een boete als u opzettelijk een onvolledige of onjuiste aangifte opstuurt.

Belasting terugvragen

Belasting terugvragen
Belasting betalen is het lot van iedere Nederlander met een inkomen en/of met vermogen. Ons belastingstelsel is echter zo ingericht dat we onder bepaalde omstandigheden teveel belasting betalen. De belasting die je teveel hebt betaald kun je dan weer terugvragen.

Belastingdienst - belastingaangifte

Wanneer belasting terugvragen?
Hieronder staan een aantal veelvoorkomende situaties waarin u belasting terug kunt krijgen. Staat uw situatie hier niet bij? Vul dan toch de aangifte in om te zien of u belasting terugkrijgt.

Situaties waarin mogelijk belasting kan worden teruggevraagd:

 • Ik ga naar school en heb een bijbaan
 • Ik ben afgestudeerd en heb nu een baan
 • U bent begonnen of gestopt met werken, kijk bij: heffingskortingen.
  U hebt onbetaald verlof opgenomen, kijk bij: middelingsregeling.
  U werkt en hebt recht op de werkbonus.
  U hebt de AOW-leeftijd bereikt of u bereikt de AOW-leeftijd.
  U hebt kinderen en hebt recht op:
  de inkomensafhankelijke combinatiekorting
  de alleenstaande ouderkorting (tot en met 2014)
  U hebt recht op aftrekposten.
  U woonde maar een deel van het jaar in Nederland en u kreeg loon of een uitkering.

Buitenlands inkomen of gemoedsbezwaard

Bereikt u dit jaar de AOW-leeftijd en hebt u in het buitenland gewerkt, of bent u gemoedsbezwaarde? Dan krijgt u geen of een gedeeltelijke AOW-uitkering. U kunt dan de (alleenstaande) ouderenkorting aanvragen. Daardoor krijgt u belasting terug.

Uw inkomen varieert 3 opeenvolgende jaren

De hoogte van uw inkomen kan per jaar wisselen. Bijvoorbeeld omdat u AOW, pensioen of lijfrente krijgt. Of omdat u minder bent gaan werken. Was de hoogte van uw inkomen 3 opeenvolgende jaren sterk verschillend? Dan hebt u over die jaren waarschijnlijk meer belasting betaald dan wanneer uw inkomen meer gelijkmatig verdeeld was geweest. U kunt dan gebruikmaken van de middelingsregeling.

Belastingaangifte doen

de site van de Dienst der Belastingen

Recente berichten