Kredietunie Stedendriehoek: combinatie van kennis en kapitaal

CBS Advies | Kredietunie Stedendriehoek

Kredietunie Stedendriehoek

CBS Krediet is een initiatief dat is ontstaan uit een samenwerking met MILK. MILK is een resource company van, voor en door ondernemers. MILK ontwikkelt, onder de naam Sparkholder, een dashboard voor investeerders, fondsen, kredietunies en ondernemers. Kredietunie Stedendriehoek - Financiering aanvragen
Tevens is MILK initiatiefnemer geweest van miKredietunie, een netwerk van kredietunies die ondernemers financierden. De middelen in deze kredietunies waren afkomstig van andere ondernemers. Ook de grootste en eerste kredietunie van Nederland was aangesloten bij miKredietunie.

Ook ontwikkelde MILK de community voor ondernemers miBusiness. Met het ontwikkelen van deze diensten en producten geloofde MILK dat het voor MKB ondernemers mogelijk zou worden om beter te ondernemen. Het doel was om een MKB ondernemer dezelfde resources te bieden als een multinational. Beter ondernemen vanuit de gedachte van MILK.

Combinatie van Kennis en Kapitaal

kennis en kapitaal

MILK startte in 2011 haar eerste kredietcoöperatie, en (een van) de eerste van Nederland.

Het idee was dat ondernemers elkaar ondersteunden met kennis en krediet vanuit een coöperatie, waar de leden van de coöperatie bepalen wat er gebeurt. MILK zou smart money’ verstrekken (combinatie van kapitaal en kennis).

Kapitaal kan als eigen en als vreemd vermogen worden verstrekt. Achter MILK stond een actief netwerk van meer dan 1.000 (oud)ondernemers afkomstig uit verschillende marktsectoren die andere ondernemers met raad en daad zouden willen bijstaan.

Deze combinatie van kapitaal en kennis moest tot beter ondernemen en versnelde realisatie van de doelstellingen kunnen leiden.

<>Doel: ondersteunen MKBMILK Kennis & Krediet Coöperatie U.A. was tevens initiatiefnemer van een van de eerste kredietunies van Nederland van waaruit het MKB gefinancierd werd en waaruit CBS Krediet – Kredietunie Stedendriehoek is voortgekomen. Ondernemers die MILK inschakelden presteerden gemiddeld 28% beter dan branchegenoten. Kennis & Krediet Coöperaties, zijn coöperaties die zijn opgezet voor en door ondernemers en zijn daarom ook ingericht om beter aan de wensen van het MKB te voldoen. Vanuit deze coöperaties wordt op lokaal niveau kennis en krediet verspreid en hebben als primaire doel de MKB-onderneming te ondersteunen bij het beter ondernemen.
Kredietunie ter ondersteuning MKB

De coöperaties zijn opgericht door ondernemers en zijn van de ondernemers die lid zijn van de coöperaties. De leden van de coöperaties ontvangen een vast rentebedrag op hun inleg en daarnaast een winstdeling.

En nu verder….

Vanuit deze doelstelling gaat CBS Krediet verder, waar de miKredietunie haar activiteiten heeft moeten staken. Dit is gebeurd, omdat de initiatiefnemers er helaas niet in zijn geslaagd om het gedachtengoed van de miKredietunie tijdig over te brengen op ondernemend Nederland.

De initiatiefnemers hebben er uiteindelijk voor gekozen om zich verder te specialiseren in het product Sparkholder. Deze tool ondersteunt de controle op verstrekte financieringen, zodat tijdig kan worden gesignaleerd als een geldlener niet langer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Onderstaand artikel geeft aan dat deze tool zeer waardevol is gebleken.

Geschiedenis coöperatief bankieren

Waarschijnlijk zegt de naam Hessel Wiegers Sikkema u vrij weinig, maar het is deze Sikkema die op 3 maart 1915 bepalend was voor de geschiedenis van het coöperatief bankieren. Hij leidde de eerste vergadering van de Coöperatieve Boerenleenbank, een bank voor en door boeren. Het was voor de boeren moeilijk om financiering te verkrijgen (net als voor het MKB nu) en op deze manier stonden zij samen sterk.

Doel, activiteiten en leden

kennis en kapitaal
Het doel van de kredietunie is om kennis en kapitaal van mede-ondernemers te bundelen en dit lokaal, in de regio Oost-Nederland, te verstrekken aan mede-ondernemers.

De coöperatieve gedachte laat ondernemers beter ondernemen met kennis en kapitaal van andere ondernemers.

Inleg, rendement en risico

Het betreft een inleg in het eigen vermogen (ledenkapitaal) van de coöperatie. Deze inleg heeft dus een risicodragend karakter. De inleg kan door een lid teruggevraagd worden, hiervoor gelden echter een aantal criteria. Deze criteria worden verder uitgewerkt in de statuten van de coöperatie en het huishoudelijk reglement, waarop de leden uiteraard invloed kunnen uitoefenen. Het belangrijkste is dat terugbetaling van inleg de continuïteit van de coöperatie niet in gevaar brengt.
Kredietunie ter ondersteuning MKB

Recente berichten