Deskundigheid binnen de organisatie van Cijferadvies

Deskundigheid bij Administratiekantoor voor Deventer e.o. | Cijferadvies

Deskundigheid genoeg, je hoeft niet alles zelf te weten

Bent u in de overtuiging dat u een “dure” accountant nodig heeft, vanwege zijn specialistische kennis? Dan kunt u best wel eens gelijk hebben. Ook wij hebben de kennis van een gespecialiseerde accountant regelmatig nodig, maar zelfs de accountant weet niet alles. En weet u, wij hebben ook niemand in onze organisatie die alles weet.

Deskundigheid bij Administratiekantoor Deventer

Dat is precies waarom het zo belangrijk is om een goed netwerk op te bouwen. Dat geldt voor u bij het werk dat u doet, maar dat geldt ook voor ons. Cijferadvies is een netwerkorganisatie waar alle kennis aanwezig is verdeeld over verschillende personen. Aan CijferAdvies zijn specialisten verbonden, ook “dure” accountants, die we kunnen inzetten en/of raadplegen indien dat nodig is. Allemaal specialisten die een ondernemer met hun deskundigheid kunnen helpen bij het maken van de juiste keuzes.

Specialisten die hun deskundigheid gebruiken voor het advies dat daarbij hoort en daar mag best een goed tarief voor worden gerekend. Het werk waar minder specialistische kennis bij nodig is kunnen we dan tegen een lager tarief uitvoeren en per saldo scheelt dat veel geld in uw voordeel.

Specialisten vragen als ze nodig zijn.

Zelfs als u een grote onderneming bent en daardoor een goedkeurende verklaring van een registeraccountant nodig heeft. Wij stellen een team samen, waardoor de controle bij u vele duizenden euro’s goedkoper kan. Dezelfde kwaliteit, of zelfs beter, voor veel minder geld. Omstandigheden zijn steeds weer anders en dat vraagt meestal om maatwerk als het gaat om de juiste beslissing te kunnen nemen. CijferAdvies wil zo het baken zijn waarop u kunt vertrouwen. 


In ons netwerk zijn actief:

 • Pensioen adviseur

 • Bedrijfsjurist

 • Familiezaken jurist
 • Subsidie advies

 • Mediator bij conflicten

 • Incassobureau
 • Debiteurenbeheer
 • Financieel adviseur
 • Verzekeringen
 • Internetadvies
 • StarterbegeleidingKortom: een scala van specialisten waar u kunt op terugvallen indien het nodig is. CijferAdvies heeft het goed georganiseerd. Wilt u ontzorgd worden, kies dan voor de maatoplossing die wij u als ondernemer kunnen bieden. Werken met ervaren specialisten helpt u echt verder.

Deskundigheid - Ervaren adviseur bij Administratiekantoor Deventer

Stichting Ondernemerssteun ONS

Als MKB-ondernemer, ZZP-er of met personeel, zit u met vragen over omzet, inkoop, marketing, en financiering. De Stichting Ondernemerssteun kan u ondersteunen door u een passende mentor beschikbaar te stellen. Of uw bedrijf nu in Winschoten of Maastricht gevestigd is, detailhandel, groothandel of producent, food of non-food: u krijgt van ONS altijd een passende mentor!

Uw mentor is een succesvolle oud-ondernemer die zonder er zelf een cent aan te verdienen met veel plezier zijn/ haar eigen praktische kennis, ervaring en netwerken met u deelt. U heeft uw vaktechnische kennis. Uw mentor, die ervaren oud-ondernemer, stelt kritische vragen maar wijst u ook op kansen en uitdagingen. Houdt u een spiegel voor. Maakt ruzie met u als het moet. Wat u met die informatie doet bepaalt u: het is úw bedrijf!

Als u zaken wilt bespreken of vragen heeft neemt u contact op met uw mentor. Elke dag of 2x per jaar: u bepaalt dat door contact te zoeken. Citaat van een collega-ondernemer: “Ik ben al lid sinds 2010. Dit is de beste en goedkoopste verzekering die ik heb!”

Recente berichten