Leerlingenvervoer

Doelgroepenvervoer

Leerlingenvervoer - Afbeelding van S. Hermann & F. Richter via Pixabay
Afbeelding van S. Hermann & F. Richter via Pixabay

Zelfstandig reizen is voor veel mensen niet vanzelfsprekend. We zien dat binnen diverse bevolkingsgroepen en de lokale overheid biedt voor veel van deze mensen ondersteuning als het gaat om noodzakelijke reizen. In de loop der tijd hebben wij onze ervaring opgedaan in het ondersteunen van gemeenten op de uitvoering van het zogenaamde doelgroepenvervoer. Binnen de gemeente doen wij dat door het ondersteunen en/of overnemen van het consulentschap, maar ook op het gebied van beleidsmatige ondersteuning.

Tevens hebben wij, in samenwerking met Carolien Aalders, de nieuwe modelverordening leerlingenvervoer 2020 voor de VNG mogen schrijven. Doelgroepenvervoer is de specialiteit van Carolien Aalders, door haar ruime ervaring in de uitvoering en de beleidsontwikkelingen hiervan.

Door middel van het gemeentelijke leerlingenvervoer worden ouders in staat gesteld hun kind naar school te laten gaan. Hiertoe wordt hen een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de vervoerskosten aangeboden. Op deze site vindt u informatie over het leerlingenvervoer en wat Carolien Aalders en haar team daarin voor u kunnen betekenen. De voorwaarden en criteria welke hier betrekking op hebben, staan beschreven in een Verordening Leerlingenvervoer, die elke gemeenteraad verplicht is vast te stellen. Achter deze ogenschijnlijk eenvoudige regeling bevindt zich wereld van wetgeving, beleidskeuzes en jurisprudentie. Dit maakt de uitvoering ervan een lastige klus. Daarnaast spelen er grote belangen mee, die het noodzakelijk maken de beoordeling van de vergoedingsaanvragen goed te doen. Het leerlingenvervoer is een openeinderegeling. Een gemeente heeft daardoor een financieel belang bij een juiste en rechtmatige beoordeling. Niet minder belangrijk is de doelgroep van dit vervoer. Het zijn de kinderen, die rechtstreeks de gevolgen van het gemeentelijk beleid ondervinden. Veel kinderen van het speciaal onderwijs maken bovendien deel uit van deze toch al kwetsbare groep.

 

Training en Advies in doelgroepenvervoer

CBS Advies heeft via de nauwe samenwerking met Carolien Aalders Training & Advies in Leerlingenvervoer ook een goede samenwerking met GoOV. Beide organisaties werken ook samen binnen diverse projecten in het land, onder de naam “de Reiskoffer“.

De samenwerking die onze organisaties met elkaar hebben is doorgevoerd in adviseren en ondersteunen van Gemeenten op het gebied van doelgroepenvervoer in de breedste zin van het woord. Het consulentschap van een gemeente kan bijvoorbeeld worden ondersteund of zelfs volledig worden overgenomen.

Advies en begeleiding bij aanbestedingen op het gebied van doelgroepenvervoer. Ondersteuning bij de toepassing en bij het tot-stand-komen van de “Verordening Leerlingenvervoer”.

Trainingen Leerlingenvervoer
De trainingen op het gebied van leerlingenvervoer worden via de website van Carolien Aalders Training & Advies aangeboden. Meer informatie daarover kunt u lezen middels deze link. U kunt zich ook direct inschrijven voor onderstaande trainingen:

Basiscursus Leerlingenvervoer

Praktijkdag Leerlingenvervoer

Actualiteitendag Leerlingenvervoer

Team van professionals

Carolien Aalders heeft sinds 1996 een zeer ruime ervaring opgedaan in de uitvoering en de beleidsontwikkelingen van het leerlingenvervoer. Ook heeft zij verschillende aanbestedingstrajecten op het vakgebied uitgevoerd. Dit heeft haar een goed gevulde bagagetas gegeven, waaruit zij kan putten.

Inmiddels bestaat de organisatie van Carolien niet meer uit alleen Carolien zelf, maar heeft zij een team van mensen om haar heen verzameld. Dit team is zeer professioneel en bestaat enkel en alleen uit ervaringsdeskundigen. Buiten het tijdelijk ondersteunen van gemeenten bij de beoordeling en afhandeling van vragen, zijn de professionals op alle facetten van de uitvoering van het leerlingenvervoer inzetbaar. Denk hierbij aan het coachen van uw personeel tot het voeren van “moeilijke gesprekken” met ouders en bijvoorbeeld scholen. Deze professionals komen uit alle windstreken, en hebben in ieder geval allemaal 1 ding gemeen. Ze opereren vanuit de visie van Carolien en dat is dat het kind altijd centraal staat!

Samen Reizen met…

Vanuit haar visie op het leerlingenvervoer ontwikkelde Carolien haar project Samen Reizen met…. Het uitgangspunt van dit project is dat kinderen geholpen worden in het zelfstandig leren reizen. Met hulp van vrijwilligers realiseert het team van Carolien Aalders, dat de kinderen onder begeleiding met het Openbaar Vervoer of met de fiets naar school leren te gaan. In het verlengde daarvan kunnen ze daarin ook weer vervolgstappen zetten. Met de bus of fiets naar de sportclub, naar Oma en Opa, enz. Het team van Carolien Aalders ziet het als een belangrijke taak om kinderen te leren zelfstandig te zijn. Lees meer over Samen Reizen met…, of ga direct naar de site van Samen Reizen met…

Meest recente berichten