CBS Advies, voor ondernemers en gemeenten die ondersteuning zoeken.

CBS Advies voor bedrijfsadvies en administratie

Bedrijfsadvies en managementondersteuning door CBS Advies

CBS Advies staat voor een goed bedrijfsadvies. Hierbij vinden wij het noodzakelijk dat er een goede vertrouwensrelatie is tussen adviseur en ondernemer. Daarvoor is het nodig dat de bedrijfsadviseur de onderneming goed kent. Tevens moet er een band ontstaan met u als ondernemer, als bij een twee-eenheid. Als aan die voorwaarden wordt voldaan, dan zal er vruchtbare samenwerking tot stand kunnen komen.

Wij verdiepen ons in uw onderneming om er zeker van te zijn dat we begrijpen hoe de organisatie in elkaar zit. Vanuit die basis zijn we in staat om u van advies te dienen, maar ook om tijdelijke in te springen op het gebied van het management, verander- en crisismanagement en/of verbetering van de managementinformatie. … Lees meer over de mogelijkheden uw onderneming te ondersteunen

Ondersteuning en advies op het gebied van Leerlingenvervoer

Inmiddels zijn wij ook al een aantal jaren actief bij gemeenten in Nederland. Hiervoor begon het met een opdracht voor de gemeente Arnhem. De vraag was in eerste instantie om de afdeling Leerlingenvervoer ondersteuning te geven op het gebied van Microsoft Excel. De situatie veranderde echter al snel door veranderingen in de personele bezetting. Als gevolg daarvan werd ons gevraagd om het volledige pakket van de afdeling Leerlingenvervoer tijdelijk over te nemen. Sindsdien hebben wij onze diensten bij meerdere gemeenten in het land succesvol ingezet. … Lees meer over de mogelijkheden ook uw gemeente voor het leerlingenvervoer te ondersteunen.

In samenwerking met Carolien Aalders Training & Advies in Leerlingenvervoer, ondersteunen wij ook het proces bij het tot stand komen van de nieuwe modelverordening Leerlingenvervoer 2020. Tevens hebben wij met Carolien Aalders de Kostenmonitor Leerlingenvervoer 2019 opgezet en uitgewerkt. Voor meer informatie over deze projecten, kunt u terecht op de site van Carolien Aalders Training en Advies in Leerlingenvervoer.