Bram Chaudron

CBS Advies - Bedrijfsadvies en leerlingenvervoer

Mijn naam is Bram Chaudron, een ervaren Financial Controller, die financieel-administratieve zaken uitvoert voor zelfstandigen en bedrijven. Ik werk onder de naam Chaudron Business Services (CBS Advies) en doe Interim opdrachten op het gebied van bedrijfsadvies en sinds een aantal jaren ondersteun ik ook gemeenten bij het leerlingenvervoer. Door jarenlange ervaring op het gebied van projectleiding bij implementatie- en verandertrajecten kan ik u ook adviseren bij het doorlichten van bedrijfsprocessen en het vergroten van rendement, of bij de begeleiding van projecten bij reorganisatie en automatisering.

Ik werk als zelfstandige, maar weet mij omringd door collega’s, met wie ik nauw samenwerk.

Visie

Bedrijfsadvies is gericht op de vraag: “Hoe kan het beter?”. Vaak wordt die vraag beantwoord op de huidige situatie van uw organisatie. CBS Advies doet dat niet anders. Kijk maar naar de wereld om ons heen. De wereld is sterk aan het veranderen. De verwachting is dat de ontwikkelingen, zoals we die de afgelopen 5000 jaar hebben beleefd, zullen worden overtroffen door die in de komende 50 jaar. Dit heeft nogal wat consequenties en dat betekent dat u als ondernemer scherp moet zijn op de ontwikkelingen die uw organisatie aangaan.

CBS Advies begeleidt u en uw personeel door middel van workshops, trainingen en vooral door persoonlijke gesprekken om een visie te bepalen voor de toekomst.

Business Control - Interim Management

Door mijn ruime ervaring op het gebied van financieel- en operationeel management, kan ik een belangrijke toegevoegde waarde leveren bij interim management. Als u een tijdelijk managementprobleem heeft binnen uw organisatie, kunt u bij mij terecht voor de oplossing.
Als specialist in financiële analyse bied ik ook ondersteuning bij het opzetten van een goed systeem voor managementinformatie, etc.

Leerlingenvervoer

Sinds 2016 ben ik ook actief bij gemeenten ter ondersteuning van het leerlingenvervoer. Ik werk hiervoor nauw samen met Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer . Vanuit deze samenwerking hebben wij diverse gemeenten ondersteund ten tijde van extreme drukte, uitval van consulenten door ziekte en het inwerken van nieuwe consulenten bij personeelswisselingen. Daarbij ben ik nu mede-organisator van de Dag van het Leerlingenvervoer, die jaarlijks plaatsvindt en werk ik samen met Carolien Aalders bij het tot stand komen van de nieuwe verordening leerlingenvervoer 2020 met de daarbij behorende toelichting en handreiking. Tenslotte hebben wij samen het initiatief genomen voor het tot-stand-komen van de Kostenmonitor leerlingenvervoer 2020.