Bedrijfsadvies

Chaudron Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies, omdat de wereld verandert en beweegt. Uw onderneming verandert en beweegt daarin mee, … of niet!!! Veel veranderingen gebeuren gemerkt of ongemerkt vanwege externe factoren. Die overkomen je en je neemt daarbij de maatregelen waarvan je vindt dat ze noodzakelijk zijn. Daarbij kan de paniek toeslaan als je het niet meer weet. Het Coronavirus is daarvan een goed voorbeeld. De wereld staat op zijn kop en niets lijkt meer op wat een half jaar eerder zo succesvol was.

Een voorbeeld waar de geleidelijkheid een grotere rol speelt is de automatisering. We kunnen ons nu nog nauwelijks voorstellen hoe het nu zich verhoudt tot 10 jaar geleden. We zien ook dat door de situatie waarin we door Corana zijn beland, we ook pas toegevoegde waarde zien in de ontwikkelingen, die al langer beschikbaar waren. Het vergaderen door het gebruik van videobellen is ineens gemeengoed, terwijl het voor Corona nauwelijks of niet werd toegepast.

Bij alle ontwikkelingen is het wel de kunst om het bewegen te onderscheiden van het veranderen.

Het is als een reuzenrad. Het draait en draait, maar het bakje, waarin je zit, komt steeds terug op hetzelfde punt. Beweging genoeg, maar er verandert helemaal niets. Naar uw onderneming toe ziet u dat iedereen altijd druk is, iedereen werkt hard, maar er is onvoldoende of geen vooruitgang en in bepaalde gevallen zelfs achteruitgang.

Er zijn maar weinig mensen die zich kunnen indenken hoe onze wereld er over tien jaar uit zal zien. Door de ontwikkelingen in de technologie is dat ook heel moeilijk. We zijn allemaal geneigd om onze wereld over tien jaar te zien vanuit het perspectief van onze wereld nu. Maar het zijn juist de verregaande ontwikkelingen die onze wereld veranderen. Er ontstaan nieuwe markten en er is daarom ook behoefte aan aangepaste regelgeving en onderwijs.

Onze wereld over tien jaar? Rijden we dan allemaal in elektrische auto’s, of blijkt de ontwikkeling op dit gebied slechts een eerste stap te zijn naar een volgende innovatieve fase? Zal Corona onze omgangsvormen veranderen?, vinden we uiteindelijk een manier om een pandemie direct de kop te kunnen indrukken?, of vinden we een serum tegen Corona en is het wachten op een volgende uitbraak van een nu onbekend virus?

Het zal dan wellicht moeilijk zijn om ons die wereld voor te stellen. Het besef dat u als ondernemer mee moet in de huidige ontwikkelingen, dat besef moet er wel zijn. Het is belangrijk om daar een visie voor te ontwikkelen.

Wat te doen?
U heeft het besef dat er iets moet veranderen, maar u heeft de behoefte om te sparren met een adviseur voor maatwerk bedrijfsadvies. Ik wil die rol met veel plezier voor u vervullen. Samen maken we een plan voor de toekomst en samen gaan we de weg bepalen om de gestelde doelen te behalen. Mijn rol hierin is meerledig. Ik ben geschoold in de financiële zaken voor uw bedrijf, ik help u om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren, ik denk met u mee om een visie op de toekomst te bepalen en help u om die visie om te zetten naar concrete acties.

Verander- & crisismanagement
Ik kan u ondersteuning bieden bij specifieke projecten waarvoor u iemand kunt gebruiken om het proces kan bewaken. Wanneer u echter met uw organisatie in zwaar weer zit en moet reorganiseren en/of inkrimpen, dan is het prettig om daar een onafhankelijke, objectieve raadgever bij te hebben. Hiermee kunt u het proces verkorten en dus weer sneller de draad weer oppakken. Zo zijn er tal van situaties te bedenken, waarbij u extra denkkracht kunt gebruiken. Twijfelt u of dit voor uw organisatie een juiste stap is? Neem dan in ieder geval contact met mij op, zodat wij vrijblijvend kunnen overleggen wat ik aan toegevoegde waarde zou kunnen inbrengen.

Managementondersteuning

Binnen uw organisatie kunnen zich situaties voordoen, waardoor u tijdelijk behoefte heeft aan een specialist die een afdeling en/of project kan managen. Ik heb daarvoor mijn expertise, maar bovendien beschik ik over een netwerk waarin diverse deskundigen met ieder een eigen deskundigheid. Dit netwerk heeft als groot voordeel dat het ook mogelijk is om binnen een project meerdere deskundigen naar behoefte in te zetten. Lees meer over Projectmanagement