Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer - Afbeelding van S. Hermann & F. Richter via Pixabay

Zelfstandig reizen is voor veel mensen niet vanzelfsprekend. We zien dat terug binnen diverse bevolkingsgroepen. Daarom bieden gemeenten in Nederland voor veel van deze mensen ondersteuning als het gaat om noodzakelijke reizen. Hierbij doen deze gemeenten dan vaak een beroep op ons als het gaat om leerlingenvervoer. Dit gaat dan om het ondersteunen of volledig overnemen van het consulentschap, maar ook om beleidsmatige ondersteuning en advies.

Daarnaast hebben wij, in samenwerking met Carolien Aalders, de nieuwe modelverordening leerlingenvervoer 2020 voor de VNG mogen schrijven. Dit komt voort uit het feit dat leerlingenvervoer het specialisme is van Carolien Aalders. Waarbij haar ruime ervaring in de uitvoering en de beleidsontwikkelingen, maakt dat zij hierin in Nederland een belangrijke rol vervult.

Verordening leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer is bedoeld om de meerkosten van het vervoer naar verder weg gelegen scholen te bekostigen. Hiervoor zijn de voorwaarden en criteria beschreven in een gemeentelijke verordening Leerlingenvervoer. Waarvan iedere gemeenteraad verplicht is deze vast te stellen. Maar achter deze ogenschijnlijk eenvoudige regeling bevindt zich een wereld van wetgeving, beleidskeuzes en jurisprudentie. Waardoor de uitvoering van het leerlingenvervoer een lastige klus is. Daarnaast spelen er grote belangen mee, die het noodzakelijk maken de beoordeling van de vergoedingsaanvragen zorgvuldig te doen. Ten eerste heeft een gemeente een financieel belang bij een juiste en rechtmatige beoordeling. Ten tweede, en niet minder belangrijk is de doelgroep van dit vervoer. Het zijn immers de kinderen, die rechtstreeks de gevolgen van het gemeentelijk beleid ondervinden. Bovendien zijn het veelal kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan, een toch al kwetsbare groep.

Training & Advies in leerlingenvervoer

CBS Advies heeft een nauwe samenwerking met Carolien Aalders Training & Advies in Leerlingenvervoer. Naast deze samenwerking heeft CBS Advies ook een goede samenwerking met GoOV B.V. opgebouwd. Deze samenwerking heeft er uiteindelijk zelfs toe geleid dat het GoOV heeft overgenomen. Waarbij Bram Chaudron de functie van directeur op zich heeft genomen. Beide, GoOV en het project “Samen Reizen met” van Carolien Aalders, voeren samen diverse projecten in het land, onder de naam “de Reiskoffer“.

Binnen deze samenwerking worden mensen ondersteund om tot zelfstandig reizen te komen. Het gaat hierbij veelal om leerlingen, die vervoerd worden met een taxibusje naar school. Het zijn echter ook mensen die onder de Jeugdwet of WMO vallen, voor wie het project zijn vruchten heeft afgeworpen.


Advies en begeleiding bij aanbestedingen op het gebied van leerlingenvervoer. Ondersteuning bij de toepassing en bij het tot-stand-komen van de “Verordening Leerlingenvervoer”.

Trainingen Leerlingenvervoer
De trainingen op het gebied van leerlingenvervoer worden via de website van Carolien Aalders Training & Advies aangeboden. Meer informatie daarover kunt u lezen middels deze link. U kunt zich ook direct inschrijven voor onderstaande trainingen:

 

Basiscursus Leerlingenvervoer

 

Praktijkdag Leerlingenvervoer

 

Actualiteitendag Leerlingenvervoer

 

Basisboek leerlingenvervoer

Het basisboek leerlingenvervoer editie 2021-2022 zou bij consulenten en beleidsmedewerkers, die verantwoordelijk zijn voor het leerlingenvervoer binnen de gemeenten, standaard in de kast moeten staan.
Lees hier meer over het basisboek leerlingenvervoer.

Team van professionals

Carolien Aalders heeft sinds 1996 een zeer ruime ervaring opgedaan in de uitvoering en de beleidsontwikkelingen van het leerlingenvervoer. Ook heeft zij verschillende aanbestedingstrajecten op het vakgebied uitgevoerd. Dit heeft haar een goed gevulde bagagetas gegeven, waaruit zij kan putten.

Inmiddels bestaat de organisatie van Carolien niet meer uit alleen Carolien zelf, maar heeft zij een team van mensen om haar heen verzameld. Het team is zeer professioneel en bestaat enkel en alleen uit ervaringsdeskundigen. Buiten het tijdelijk ondersteunen van gemeenten bij de beoordeling en afhandeling van vragen, zijn de professionals op alle facetten van de uitvoering van het leerlingenvervoer inzetbaar. Denk hierbij aan het coachen van uw personeel tot het voeren van “moeilijke gesprekken” met ouders en bijvoorbeeld scholen. De professionals komen uit alle windstreken, en hebben in ieder geval allemaal 1 ding gemeen. Ze opereren vanuit de visie van Carolien en dat is dat het kind altijd centraal staat!

Samen Reizen met…

Vanuit haar visie op het leerlingenvervoer ontwikkelde Carolien haar project Samen Reizen met…. Het uitgangspunt van dit project is dat kinderen geholpen worden in het zelfstandig leren reizen. Waarbij, met hulp van vrijwilligers, het team van Carolien Aalders realiseert, dat kinderen met het Openbaar Vervoer of met de fiets naar school leren gaan. In het verlengde daarvan kunnen ze daarin ook weer vervolgstappen zetten. Zoals met de bus of fiets naar de sportclub, naar Oma en Opa, enz. Het team van Carolien Aalders ziet het als een belangrijke taak om kinderen te leren zelfstandig te zijn. Lees meer over Samen Reizen met…, of ga direct naar de site van Samen Reizen met…