Basisboek leerlingenvervoer

Afbeelding Basisboek leerlingenvervoer

Het basisboek leerlingenvervoer editie 2021-2022 is voor consulenten en beleidsmedewerkers leerlingenvervoer een waardevol naslagwerk.

 

Een waardevol handboek

Voor consulenten en beleidsmedewerkers leerlingenvervoer is het basisboek leerlingenvervoer een waardevol handboek. Het boek bevat de belangrijkste basisinformatie over het leerlingenvervoer beschreven door Carolien Aalders. De volgende onderwerpen worden o.a. beschreven:

  • Het wettelijk kader,
  • de Modelverordening bekostiging leerlingenvervoer van de VNG met de artikelsgewijze toelichting,
  • Informatie over de organisatie van het vervoer en de indexcijfers

Verder geeft het boek veel praktische informatie ten behoeve van de uitvoering van het leerlingenvervoer. Ook zijn er handige schema’s en modellen in het boek opgenomen.

Voor deelnemers aan de Basiscursus Leerlingenvervoer* van Carolien Aalders, wordt een exemplaar van dit boek in het cursusmateriaal verstrekt. Wanneer u het boek los wilt bestellen dan is dat mogelijk bij de SDU.

* zie voor meer cursussen leerlingenvervoer onze pagina leerlingenvervoer.

Modelverordening bekostiging leerlingenvervoer van de VNG

Eind 2020 is de nieuwe modelverordening bekostiging leerlingenvervoer door de VNG vrijgegeven. Samen met Carolien Aalders heb ik daar ook mijn bijdrage aan mogen leveren.
Ons doel hierbij is geweest om

  • de artikelen logischer te rangschikken en
  • het qua taalgebruik wat duidelijker te formuleren.

Wij zijn trots op het eindresultaat. Hopelijk zal dit, voor de gemeenten in Nederland, de basis vormen om een duidelijke lokale verordening tot stand te brengen.

Doelstelling van de verordening bekostiging leerlingenvervoer

Vraag het een willekeurige inwoner van Nederland: Wat is leerlingenvervoer? De kans dat het antwoord is: “dat zijn die taxibusjes die kinderen naar school brengen”, is vrij groot. Dat is geen fout antwoord, maar het vervoer van kinderen in taxibusjes is slechts een onderdeel van het leerlingenvervoer. Het is een algemene gedachte dat kinderen, die in aanmerking komen voor bekostiging leerlingenvervoer, altijd worden vervoerd in een taxibusje. Als gevolg hiervan wordt het als een recht ervaren om een leerling met een taxibusje naar school en weer terug te laten vervoeren.

In werkelijkheid heeft de verordening tot doel het goedkoopst passende vervoer te bekostigen. Dit betekent dat kinderen die kunnen fietsen naar school, of met het openbaar vervoer kunnen reizen, niet in aanmerking komen voor een bekostiging van taxivervoer. De “Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer” geeft hierbij de richtlijnen om tot de juiste toekenning van de bekostiging te komen.