Interim management

Interim management

Managementoplossingen
Crisismanagement
Projectmanagement

Interim management

Calamiteit
Het komt bij iedere organisatie wel eens voor. De onvoorziene omstandigheid door bijvoorbeeld het plotseling wegvallen van een lid van het managementteam, of het extra project dat tijdelijk meer werkdruk geeft. Het kan ook een crisis zijn, waardoor u in een situatie bent gekomen, waar u geen raad mee weet. De keuze om niets te doen of af te wachten is dan vaak de meest slechte.

Verandering is een vast gegeven
Het beheren en beheersen van veranderingen in de structuur of de werkwijze van een organisatie is de uitdaging in onze maatschappij waarin alles en iedereen aan verandering onderhevig is. We weten dus zeker we over 5 jaar in een andere wereld leven dan vandaag en hoe langer die termijn hoe groter de veranderingen zullen zijn.

In ieder bedrijf of instelling zou het management daarom constant moeten nadenken over de consequenties van de veranderingen op de organisatie. Het management dient zich een visie te vormen en bepaalt hierop de missie en kernwaarden voor de toekomst.
Maar hoe pak je dat aan? Hoe voorkom je dat op managementniveau wordt bepaald wat de kernwaarden voor de organisatie zijn, terwijl dit bij de medewerkers geen enkel draagvlak heeft?

Uit onderzoek is gebleken dat veranderingen binnen een organisatie pas goed kunnen slagen als er betrokkenheid is van de medewerkers. Het is dus van belang om uw personeel zich te laten uitspreken over de gang van zaken binnen de organisatie en hun beleving daarbij. Biedt de mogelijkheid voor suggesties ter verbetering en bespreek deze met hen.

Zoals gezegd: veranderen is een gegeven. Het is niet te stoppen en uw organisatie moet mee. Daarom is het belangrijk om dit binnen de organisatie goed te structureren. CBS Advies wil u graag van dienst zijn om dit te bewerkstelligen.