Samen Reizen met…

Samen Reizen met...

SAMEN REIZEN met… een participatieproject voor het leerlingenvervoer

In Nederland maakt een groot deel van de leerlingen gebruik van het aangepaste vervoer, terwijl voor een aantal leerlingen het reizen per fiets of met het openbaar vervoer, van en naar school, wellicht passend is.

Steeds meer gemeenten vinden het belangrijk dat aan deze leerlingen de kans geboden wordt om kennis te maken met een zelfstandige vorm van reizen. Met het participatieproject ‘Samen Reizen met …’kan dat op een veilige en zorgvuldige manier.

het doel van SAMEN REIZEN met…

Het doel van dit project is om te ontdekken of de leerling in relatief korte tijd geleerd kan worden zelfstandig van en naar school te reizen. Wanneer het project is afgerond kan de leerling zelfstandig reizen.

Wanneer mocht blijken dat zelfstandig reizen door een leerling niet lukt, is er de mogelijkheid om weer terug te keren in het aangepaste door de gemeente georganiseerde taxivervoer.

Bijkomend doel is ook om mensen te verbinden en werkzoekenden bij de maatschappij te betrekken.De wereld vergroten

Als kinderen zonder hulp kunnen reizen, dan wordt hun wereld ineens een stuk groter! Zij zijn bovendien niet meer afhankelijk van anderen om hen te ondersteunen. Wij geloven erin dat zelfstandigheid kinderen sterker maakt voor de toekomst. Met meer zelfvertrouwen en deelname aan het sociaal verkeer doen zij zelfstandig mee aan de maatschappij.

Kansen bieden

Veel gemeenten willen graag bijdragen om te zorgen dat kinderen de kans krijgen om sterker in hun schoenen te staan en zelfstandiger te worden. Als we gaan oefenen en na de oefenperiode blijkt dat zelfstandig reizen voor het kind (nog) niet mogelijk is, dan is de terugkeer naar het aangepaste vervoer gegarandeerd. Een geruststellende gedachte.

Enthousiaste scholen

De mogelijkheden van Samen Reizen met… worden met de school van het kind besproken. Alle scholen die wij tot nu toe hebben gesproken zijn na onze uitleg van het project erg enthousiast.

de Reiskoffer

Samen Reizen met… wordt ook aangeboden binnen het project de Reiskoffer. De Reiskoffer is een exclusieve samenwerking tussen Carolien Aalders Training & Advies in leerlingenvervoer en GoOV.

HOE?

Voor het aanleren van het reizen per fiets of met het openbaar vervoer zoeken we enthousiaste werkzoekenden (bijv. vanuit de bijstand). Zij worden goed gescreend, aangestuurd en reizen vrijwillig met leerlingen mee. Dit kan enkele dagen per week zijn, maar ook een paar weken zijn. Dit hangt af van de behoefte van de leerling. Gedurende dit traject vindt er regelmatig overleg plaats tussen alle partijen (gemeente, school, leerling, begeleider, ouder) om de gemaakte vorderingen, de voortgang en de intensiviteit van de begeleiding te monitoren. Met alle partijen worden convenanten gesloten, waardoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid en gedragenheid wordt bereikt.

VOOR WIE IS SAMEN REIZEN MET… BEDOELD?

Het project “Samen Reizen Met…” is bestemd voor alle leerlingen, die momenteel gebruik maken van het aangepaste taxivervoer, maar die zich door training het reizen met de fiets of het openbaar vervoer eigen kunnen maken.

PRAKTIJK

Er wordt per school gewerkt. De afstemming met de school, de ouders en de vrijwilligers verzorgt het team van Carolien Aalders Training en Advies. Evenals de coördinatie op de reisplanning voor de begeleiders en de leerlingen.

WAT IS DE WINST?

De grootste winst in dit project wordt ervaren door de leerlingen. Zij groeien en worden zelfstandiger. Hun deelname aan het sociaal verkeer en hun kansen op werk nemen toe. Voor de begeleiders is dit eveneens een waardevol project. Zij krijgen een zinvolle dagbesteding en ervaren, dat door hun inzet anderen worden geholpen. Als zij dit wensen is het zelfs mogelijk om er (i.s.m. de school) een reïntegratieproject van te maken. Voor de gemeente is de winst veelzijdig. Participatie neemt toe, leerlingen worden zelfstandiger, het straalt positiviteit uit en kosten dalen.

WIE DOET WAT?

Carolien Aalders Training & Advies coördineert dit project. De gemeente maakt het financieel mogelijk. Dit houdt in dat de gemeente zowel de kosten van het reizen met het openbaar vervoer of fiets voor de leerling, als ook de kosten van het reizen van de vrijwilliger betaalt. Om het fietsen naar school te stimuleren kan de gemeente zelfs overwegen om een fiets ter beschikking stellen.

MEER INFORMATIE OVER SAMEN REIZEN MET…?

Wilt u meer weten over het project “Samen Reizen Met…”? Neemt u dan contact op met Carolien Aalders Training & Advies. Dit kan via telefoonnummer: 06-18503022, via mail info@carolienaalders.nl, of ga direct naar de site van Samen Reizen met…

Keer terug naar doelgroepenvervoer